Posted on

Ζητείται Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού

Constantinou Bros Hotels Ltd: Ζητείται Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού – Πάφος

 Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 

Email: hr@cbh-cyprus.com

 

Πηγή: AnergosJobs.com
Σύνδεσμος: http://www.anergosjobs.com/34211-ζητείται-λειτουργός-ανθρώπινου-δυνα/